Tabel

Analyse

Synthese

Oorzaak-gevolgOnvoorspelbaarheid; emergentie
Medisch modelOplossingsgerichte model
Reductionistisch
Convergent denken
Functioneel
Divergent denken
Creativiteit, design
Focus op het verleden
Statisch
Focus op de toekomst
Dynamisch
Biomedisch onderzoek: RCT’sInformatietheorie
Standaarden, richtlijnen, protocollen
(ligt vast)
Navigatie middels entropie
Objectieve werkelijkheidWerkelijkheid is afhankelijk van observatie
(Onzekerheidsprincipe van Heisenberg)
(Sociologie: sociaal constructivisme)