Suicidepreventie – Bouwen aan hoop


Hoop is het geloof dat de toekomst beter zal zijn dan het heden én het geloof dat we daarop invloed kunnen uitoefenen.

Suïcidaal gedrag vormt wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak. Het heeft een enorme impact op de cliënten zelf, hun naasten en op behandelaars. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor suïcidepreventie: het voorkomen en verminderen van suïcidaal gedrag.

Dit boek is bedoeld voor alle behandelaars in de (g)gz die een optimale samenwerking met cliënten met suïcidaal gedrag en hun naasten nastreven en zich nuttig willen maken door het bieden van hoop en het bevorderen van welbevinden.

De auteurs onderbouwen het toewerken naar een beter en zinvol leven met onderzoek en toepassingen uit de positieve psychologie, oplossingsgerichte therapie en de herstelbenadering. Naast behandelaars en ervaringsdeskundigen komen ook cliënten zelf aan het woord.

René de Haan werkt als gezondheidszorgpsycholoog in de ouderenpsychiatrie, en is docent en auteur. Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, jurist, en internationaal keynote speaker, trainer, en auteur van rond de vijftig boeken.

 

Meer informatie